Başkanın Veda Mesajı

Skal Türkiye'nin Değerli Üyeleri,

 

Federasyonumuzun olağan seçimli Genel Kurulu 25 Mart 2017 Cumartesi günü İstanbul'da yapılmıştır. Bu Genel Kurul'daki seçimler sonucunda; H. Faik Alsaç (Sl Marmara) Federasyon Başkanlığı'na; Asuman F. Tarıman (Sl Antalya) Uluslararası Temsilciliğe, Sadık Altıparmak ((Sl Ankara), Münciye Çavuşoğlu (Sl Antalya), Gökçe Yüksek (Sl Eskişehir), Erkan Özsavaş (Sl Çukurova) ve Orhon Atameriç (Sl Marmara) Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Savaş Gürsel (Sl İstanbul), Hasan Karadeniz (Sl Bodrum) ve Ali Acundaş (Sl İzmir) Denetleme Kurulu üyeliklerine; Savaş Çolakoğlu (Sl Ankara), Atilla Karaburçak (Sl Antalya) ve Somer Özkök (Sl İstanbul) Disiplin Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.
Seçilen tüm üyelerimizi kutluyorum.

 

Önümüzdeki 2 yıllık çalışma döneminde başta Federasyon Başkanımız olmak üzere tüm Yönetim Kurulu'nun tüm üyelerine başarılar diliyorum.

 

Ayrıca, görev süresini tamamlayan 2015-2017 dönemi Yönetim Kurulu olarak, çalışmalarımızda bize vermiş olduğunuz destekleriniz nedeniyle tüm Kulüplerimize ve siz SKAL Türkiye'nin değerli üyelerine teşekkürlerimizi sunarız.

 

Skal sevgi ve saygılarımla,
    
USDF 2015-2017  Dönemi Yönetim Kurulu adına

 

Can AKŞİT
Başkan