Genel Kurul Yapıldı

25 Mart 2017 Cumartesi, İstanbul Suadiye Asia Oteli

 

Uluslararası SKAL Dernekleri Federasyonu’nun 2017 yılı Olağan Genel Kurulu, Dernek Temsilcilerine gönderilen çağrıda belirtildiği üzere, 17 Mart 2017 tarihinde gerekli çoğunluk sağlanamadığı için toplanamamış ve bu durum bir tutanakla tespit edilmişti. Bu durumda ikinci toplantının 25 Mart 2017 Cumartesi günü saat 10:00’da İstanbul Suadiye Asia Oteli’nde yapılacağı belirtilmişti.

 

25 Mart 2017 günü yapılan Genel Kurul’a, Federasyona borçlu olan SI Kuşadası Derneği’nin Federasyon Tüzüğü’nün 10. Maddesi gereği Genel Kurul’da temsil edilemeyecek olması nedeniyle, 16 Derneğin temsilcileri katıldı. toplam 48 Dernek Temsilcisinin 31’inin katılmış olduğu Hazirun Cetveli’ndeki imzalarla belirlenmiş olup bunun üzerine Federasyon Başkanı Can Akşit toplantıyı açtı.

 

Seçimlerin tamamlanmasını takiben dilek ve önerilere geçildi. Bu bölümde ve daha önceki maddelerde belirtilen dilek ve öneriler aşağıda maddeler halinde belirtilmektedir:

  • -  Ömür Çağlar Burs Fonu’nun Vakfa dönüştürülmesi önerisi yapıldı.

  • -  Federasyonun etkinlikleri için sponsorluk sağlamak amacıyla çalışmalar yapması tavsiye

    edildi.

  • -  SKAL International’ın yapılacak Dünya Kongrelerine daha yoğun bir katılım sağlanması

    yönünde dilek belirtildi.

  • -  SKAL International’a paralel olarak Türkiye’deki SKAL Derneklerinin üye sayılarında düşüş olduğu tespitiyle üye artırımı konusunda çalışmalar yapılması önerildi.


Divan Heyeti Başkanı Kamer Rodoplu Genel Kurul’a katılan Temsilci ve Dernek üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür etti ve saat 13:25’de Genel Kurulun kapandığını ilan etti.

  •