23-24 Eylül USDF İzmir Çeşme Toplantısı Yapıldı

USDF Çeşme Toplantısı 23 Eylül 2017’de Babaylon Otel’de 13:30’de çeşitli kulüplerden ve USDF YK’dan 6’sı Başkan toplam 28 katılımcı ile açıldı. USDF YK toplantıya tam kadro  katıldı. Toplantı serbest gündemle açılarak katılımcılara konuşulmasını istedikleri konular soruldu ve gelen talepler doğrultusunda aşağıdaki konular görüşüldü.

 

  1. Disiplin Yönetmeliği : Daha önceden görüşlerini bildirmeleri için kulüp başkanlarına gönderilen ve Çeşme Toplantısı esnasında son şekli verilecek taslakta SI  Istanbul Başkanı Bahar Birinci’nin yaptığı ilavelerin durumu soruldu. DK ve Disiplin Yönetmeliği Komisyonunu  temsilen toplantıda bulunan Atilla Karaburçak ilaveler doğrultusunda gerekli revizenin yapıldığını bildirdi. Bu şekilde son halini alan Disiplin Yönetmeliği USDF Başkanı ve YK’nın onayıyla Kulüp Başkanlarına tekrar yollanıp Mart 2018 tarihinde yapılacak Seçimsiz Genel Kurul esnasında onaya sunulacak ve kabul görürse kesin hale gelecektir.
  2. USDF Başkanı Mali Durum, Ödemeler ve ÖÇBF konusunda USDF Saymanı Sadık Altıparmak’a söz verdi. Sayman ödemelerini tamamlayan, kısmi ödeme yapan kulüpler hakkında bilgi aktardı. Şu anda gerek toplanan aidatlar, gerekse yapılan bağışlarla fon bünyesinde bursiyerlerin 4 aylık ödemelerini karşılayabilecek bir birikim olduğunu ve öğrencilere yapılacak ödemelerin aksamaması için bağışçılar ve kulüplerin gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi. Kulüplerin üye aidatı tahsilatında yaşadıkları gecikmelerin hem USDF hem de SI’yi zora soktuğu belirtildi. SI Izmir Başkanı Berrin Uşkay ödeme yapmayan üyelere USDF tarafından yazı yazılmasını önerdi. Öneri USDF Başkanı ve YK tarafından incelenip karara bağlanacaktır.
  3. ÖÇFB ile ilgili olarak YK Üyesi Gökçe Yüksek bilgi verdi. Daha önceden belirlenen 10 ay x 400,00 TL x 10 öğrenci uygulamasının 12 öğrenci olacak şekilde arttırılması için destek istedi. İlave bağışçı bulunabilmesi için üyelere duyuru yapılmasına karar verildi.
  4. Komite Çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. a.Eğitim Komitesi : 17-19 Kasım tarihlerinde Antalya’da yapılacak USDF Toplantısı esnasında tam gün eğitim verileceği ve bu süredeSkal’ın anlatılacağı, protokol, disiplin, idari makamlarla ilişkiler, yöneticilerin görevleri konularına önem verileceği anlatıldı. USDF Başkan II. Yardımcısı Erkan Özsavaş Yöntem El Kitabı hazırlanarak kulüplere dağıtılmasını önerdi. b.Yılın Kulübü : Seçimin hangi kriterlere göre yapılacağı tespit edilecek ve uygulamaya 2018 yılında geçilecektir. c.Üye kabul komisyonu çalışmalarının Kasım 2017’de biteceği planlandı. Balotaj nasıl yapılacak konusunun önemi vurgulandı.Balotaj olmadan başkanların üye alımını onaylamaması gerekiyor. d. YS Başkanlıkları konusu üzerinde yapılan görüşmeler sonucu USDF YK tarafından alınan kararın YS’lara tam anlatılamadığı anlaşıldı. Oluşturulan komisyon tarafından hazırlanan Tüzük Taslağı’nın Başkanların değerlendirmeleri ve fikirlerinin alınması için Başkanlara gönderilmesi ve gelecek öneriler çerçevesinde son çalışmaların yapılması ve bir an önce sonlandırılması kararlaştırıldı.
  5. Orhon Atameriç tarafından kulüplerin bankalarla çalışmaları esnasında yüksek komisyon, masraf vs ödedikleri ve bu nedenle konsolidasyona gidilerek en uygun şartları sağlayan bankayla çalışmanın giderlerde tasarruf sağlayacağı konuşuldu. Orhon Atameriç USDF ve kulüp başkan ve saymanları ile görüşüp en uygun sartları sağlayan banka konusunda araştırma yaparak USDF’ye bilgi verecektir. Bu konuda SI Antalya Başkanı Dinçer Sarıkaya Denizbank’ın konuya olumlu yaklaştığını bildirdi.
  6. Uluslararası Temsilci Asuman Tarıman Membership Development Fonu için SI Hyderabad Dünya Kongresi’nde yapılacak olan Sessiz Müzayede hakkında bilgi vererek  destek sağlayan kulüplere teşekkür etti.
  7. Networking kısmında toplantılara ilk defa katılan üyeler ve toplantıda bulunan SI Izmir, SI Kuşadası ve SI Marmaris üyeleri kendilerini tanıtarak profesyonel faaliyetleri hakkında bilgi verdiler.
  8. Dilekler ve temenniler bölümü sonunda toplantıya son verildi.