USDF Antalya Toplantısı 18 Kasım 2017 tarihinde Belek Limak Atlantis Otel'de yapıldı.

USDF Antalya Toplantısı 18 Kasım 2017 tarihinde Belek Limak Atlantis Otel'de yapıldı. Toplantıda USDF  YK tam kadro olarak yer aldı. Federasyona bağlı kulüplerden Başkan, YK üyesi, üye ve YS seviyesinde 83 katılımcıyla toplantı son yılların en yüksek katılımlı toplantısı oldu. Troy Çanakkale, Kapadokya ve Karadeniz Kulüpleri maalesef temsil edilmedi. 

 

Ekteki program çercevesinde "Günlerden Skal" başlığı altında Eğitim Komitesi’ni oluşturan Asuman Tarıman, Gökçe Yüksek, Atilla Karaburçak ve Dinçer Sarıkaya hazırlandıkları konularda  unutulan ve bilinmeyen hikayelerle birlikte renkli sunumlar gerçekleştirdiler. Dinçer Sarıkaya tarafından hazırlanan sunum masalsı anlatımı ve renkli finaliyle büyük beğeni aldı.

 

Sunumlar üzerlerinde görüşmeler yapıldı. Sunumların dosya boyutlarının büyük olması nedeniyle e-posta ile yollanılması yerine direk olarak www.skalturkey.com 'a yüklenmesine karar verildi.

 

Sponsor olarak seyahat sigortaları ve turizm sigortalırının çeşitliliği hakkında bilgi veren SI Marmara üyesi Atanur Oytuner'in sunumuna da http://www.skalturkey.com üzerinden ulaşılabilmek mümkündür.

 

Çay - Kahbe molaları esnasında katılımcılar 1 tanesi Skal harici 8 tanesi Skal üyelerinin işlerini tanıttıkları stantlarda B2B görüşme olanağı buldular.

 

Eğitim ve bilgilendirme bölümü sonrasında USDF Toplantısı başladı.

 

Bahar Birinci eğitim toplantılarının kulüp sayman ve sekreterlerine yönelik daha geniş kapsamlı olmasını önerdi.

 

Faik Alsaç bu tip eğitim toplantılarında aktarılan bilgilerin hard copy haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

 

Burak Hosta eğitimlerin kulüp YK'larında görev alacaklara yönelik olması gerektiğini söyledi.

 

Erkan Özsavaş bu toplantının bilinenlerin hatırlanması konusunda bir ön toplantı olduğunu söyledi.

 

Yöntem el kitabı hazırlanmasından bahsetti. Başkanlığı bitenin bir dönem daha kulüp YK'sında kalarak yön gösterici konumda olmasını önerdi.

 

Mehmet Nedanlı. Bu tür eğitimlerin her yıl tekrarlanması gerektiğini belirtti. Eski başkan/ların desteğine ihtiyaç var dedi. Sponsor sunumunu çok başarılı bulduğunu, toplantılarda mesleği eğitime de önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

 

Ömer Karacalar Bodrum'da eski başkanın YK danışmanlığı yaptığını söyledi.

 

Somer Özkök eski başkanların YK'da sadece danışman olabileceğini ancak oy kullanmaması gerektiğini belirtti.

 

Kamer Rodoplu eski başkanların danışman üye olmaları konusunun USDF tüzüğüne aykırı olduğunu belirtti.

 

Faik Alsaç Zincir Değiştirme Tören takviminin en kısa sürede belirlenmesini istedi. Çukurova Kulübü'nün ZDT'si ile USDF Adana Toplantısı 19-21 Ocak 2018'de yapılacak.

 

Sadık Altıparmak ödeme yapan ve yapmayan kulüpler hakkında sözlü bilgi aktardı. FVF ödemelerini tamamlayan kulüplere teşekkür etti. Kamer Rodoplu, Sadettin Bülbül, Münciye Çavuşoğlu ve Somer Özkök ödeme listelerinin daha şeffaf olması gerektiğini ve devreden borçların da tablolarda yer alması
gerektiğini belirttiler. Sayman, kulüplerimizin yurtdışına olan borçlarını rakam rakam olarak her kulübe gönderdiğini ama USDF'ye olan borçların ise başkanların motivasyonu kırmamak için kulüp isimleri belirtilerek ön ödeme yaptı, henüz hiç ödeme yapmadı ve 2017 yılı ödemelerini yaptı olarak belirtildiğini ve altını çizerek özellikle bu şekilde uygulama yaptığını belirtti ayrıca tüm tahsilatlar ve ödemelerın  banka kanalıyla yapıldığını bildirdi.

 

Sadık Altıparmak YS komisyonu çalışmaları hakkında bilgi verdi. Hazırlanan YS yönetmeliği SI bazında tüm dünyada öncü olacak dedi. Gelinen durumda başkanların ortak bir görüş oluşturamadıkları görüldü. Hazirundan söz alan kişiler öncelikle bu çalışmanın tüzük ve teamüllere uygun alt yapısının oluşturulmasını ve acele edilmemesi gerektiğini belirttiler. Söz alan Uluslararası Temsilci Asuman Tarıman Uluslararası Konsey üzerinden gitmenin çalışmaları hızlandırabileceğini ve bu konuda destek verebileceğini söyledi.

 

Geçmişte YS'dan sorumlu GD USDF YK üyesi Savaş Çolakoğlu USDF ve SI by-laws  ile uyuşmayan hiçbir uygulama geçerli olamaz dedi.

 

Kamer Rodoplu SI Dünya Başkanı Susanna Saari'ye haber veririz ve işi sonuçlandırırız yaklaşımının hatalı olduğunu ve sonuç getirmeyeceğini söyledi.

 

USDF YS komisyonuna tüm kulüplerin YS temsilcileri göndermeleri ve SI Genel Kurulu'nda daha kapsamlı, onaya sunulabilecek nitelikte bir öneri hazırlanması konusunda karara varıldı. Amacın YS'ları kaldırmak değil onlara nasıl kalıcı bir statü kazandırılabilir olduğunun altı çizildi.

 

USDF Başkan ve Saymanına SI Kuşadası'nın güncel durumu soruldu. Faik Alsaç adı geçen kulübe tüzük gereği ihtarname çekildiğini ver ayrıca GD başkanlarına ve üyelere e-posta bildirimi yaptığını söyledi. Sayman SI Kuşadası'nın borcunun 2017'ye  ait olan kısmının tahsil edildiğini 2016
yılına ait tahsil edilemeyen borcunda tahsiline başlandığını ve 2.000.-tl daha alındığını kısmi ödemeler yapıldığını ifade etti. Ancak bu tip bir tablonun muhasebe tekniği açısından kabul göremeyeceği ve en eskisinden başlayarak borçların eksiltilmesi gerektiğini Kamer Rodoplu, Faik Alsaç ve Münciye
Çavuşoğlu belirtti.

 

B2B workshoplarında tüm stantları dolaşan katılımcılar arasında kura çekimi yapıldı ve Orhon Atameriç kazananlara hediyelerini verdi.

 

ERV sunumunu görmek için lütfen tıklayınız...

 

Asuman Tarıman ''Günlerden Skal'' sunumunu görmek için lütfen tıklayınız...

 

Gökçe Yüksek ''Skal Üyelik Süreci'' sunumunu görmek için lütfen tıklayınız...