USDF Adana Toplantısı 19 -21 Ocak 2018’de Adana Seyhan Otel’de yapıldı

USDF Adana Toplantısı 20 Ocak 2018 tarihinde Adana Seyhan Otel’de yapıldı. USDF Başkanı, 5 USDF YK üyesi, 6 Külüp başkanı ve USDF’ye bağlı kulüplerden diğer statüdeki katılımcılarla birlikte hazirun toplamı 25 oldu. Toplantı Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı.

 

Görüşülmesi için USDF’ye ulaştırılan özel bir talep olmadığı için serbest gündem uygulamasına geçildi.

 

Söz alan Federasyon Başkanı Faik Alsaç katılımın az olduğunu Ocak 2018 içinde yapılacak olan Kulüp Genel kurullarının bunda etkisi olduğunu belirtti. Komite çalışmalarının maalesef istenen hızda ilerlemediğini vurguladı. YK saymanı Sadık Altıparmak’ın mazereti nedeniyle aramızda olmaması nedeniyle güncel mali yapı hakkında bilgi aktarılamayacağından söz etti. Halen çok sayıda kulübün USDF ve SI’ye borçlu olduğundan bahsetti. Borcunu ödemeyen kulüplere Skal Kartlarının gönderilmediğini hatırlattı.

 

SI Eskişehir Başkanı Emin Sarper kartların yararının çok az olduğunu söyledi. Kartların avantaj sağlaması için çalışılmalı dedi.

 

USDF GD Başkanı Can Akşit YS’ların neden kaldırıldığı sordu. Faik Alsaç sadece YS başkanlıklarının tüzüklerde yeri olmaması nedeniyle kaldırıldığını bu konuya SI bazında çözüm bulunması için USDF Antalya Toplantısı esnasında bir komiite kurulması konusunda karar verildiğini ve ne kulüpler ne de YS’lardan bu komiteye girmek için talep gelmediğini belirtti.

 

SI Istanbul Başkanı Bahar Birinci Yılın Kulübü Komitesi’nin çalışmalarından bahsetti. Belirlenen kriterleri USDF’ye bildireceğini ifade etti.

 

Sadettin Bülbül gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışında Skal hareketine yönelik genel bir ilgisizlik olduğunu vurguladı. Genel Kurullardaki başkanlık seçimleri esnasında proje sunan adaylar arasında rekabetçi bir ortam yaratılmasının olumlu etki yapacağını söyledi.

 

Faik Alsaç Mart ayında Konya’ya yapılacak Genel Kurula davet edilen SI Başkanı Susanna Saari’nin programının çok yoğun olması nedeniyle yerine CEO Daniela Otero’nun geleceğini bildirdi. Faik Alsaç SI Başkanları sadece 1 yıl süreyle görevde kaldıklarını, CEO’nun profesyonel görevli olması nedeniyle daha uzun süreli görevde kalacağını ve kendisinin ziyaretinin daha yararlı gördüğünü anlattı.

 

SI Çukurova Başkanı Burak Hosta görevi devredecek olmasına rağmen yeni seçilecek başkan ve yönetim kuruluna desteğinin devam edeceğini bildirdi.  Ayrıca USDF Antalya Toplantısı esnasında açılan standların başarılı olduğunu ve uygulanan çekiliş yöntemiyle stand ziyaretlerinin eksiksiz yapıldığına değindi.

 

Orhon Atameriç toplantılara katılımı ve motivayonu arttırmak adına 3 unsura (Üyeler arasında  işbirliği (networking), kültürel faaliyetler ve eğitim) önem verilmesi gerektiğini bildirdi.. Ayrıca toplantılardaki yemeklerde YK üyelerinin farklı masalarda oturması gerektiğinin önemine değindi. Bunun üzerine Sadettin Bülbül, Erkan Özsavaş ve Bahar Birinci görüşlerini bildirdiler. Uygulamanın fayda sağlayabileceğini ancak ciddi bir sekreterya faaliyeti gerektireceği konuşuldu.

 

Mehmet Nedanlı tanıdık sanatçı, ses sanatçıları ile ilişki kurularak konser verilmesinin sağlanabileceğini anlattı. Toplntılarda ses getirecek konuşmacıların önemli olduğunu vurguladı.

 

Atilla Karaburçak eski başkanların YK üyesi olarak bir dönem daha aktif rol almalarının USDF Tüzüğü ve SI by-laws’a aykırı olduğunu ancak yönetim kurulu danışmanı olabileceklerini söyledi.

 

Uluslararası temsilci Asuman Tarıman Hyderabad’da sessiz müzayede esnasında satılamayan hediyelerin on-line mezat ile satıldığını ve bu sayede üyelik geliştirme fonuna kaynak yaratıldığını söyledi. Benzer uygulamanın yurtiçinde de yapılarak USDF’ye kaynak yaratılabileceğinden bahsetti.

 

Orhon Atameriç stand ve sponsorluk gelirlerinin %60’ının USDF’ye, %20’sinin toplantıyı organize eden kulübe ve %20’sinin de kaynağı yaratan kulübe verileceğini anlattı.

 

Erkan Özsavaş’ın daha önceki toplantılarda da önerdiği kulüplerin eğitim konusu, başkan uygulama veya yöntem kitaplarının hazırlanması konusunda fikir birliğine varıldı.

 

Yeni seçilen SI Konya Başkanı Yavuz Sakman ve SI Çukurova üyesi katılımcılar kendilerini tanıttı ve toplantı sona erdi.