7. Bilkent Turizm Forumu

Değerli SKAL Üyeleri,Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü eğitim ve öğretim faaliyetlerine başladığı 1988 yılından itibaren turizm sektörü ile turizm eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu çerçevede, altıncısı 2002 yılında yapılmış olan Bilkent Turizm Forumları’nın, yedincisini 12 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştireceğiz.Dünya genelinde yaşanan küreselleşme ile birlikte gözlemlenmekte olan ekonomik, sosyal, kültürel ve özellikle de teknolojik gelişmeler, turizm sektörünün dijitalleşerek güçlenmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Bu nedenle, “Turizm 4.0” konusu 2018 Bilkent Turizm Forumu için ana tema olarak seçilmiştir. “Endüstri 4.0” paradigmasından esinlenerek ortaya çıkarılan “Turizm 4.0”, özünde insan, teknik alt yapı ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin (IT) entegrasyonunu sağlayarak, turistlere ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak zengin deneyimlerin sunulmasını amaçlamaktadır.12 Aralık 2018 günü Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde 7.’si düzenlenecek olan Bilkent Turizm Forumu’nda turizm sektöründe dijital dönüşüm, akıllı destinasyon ve akıllı turizm temaları IT sektörünün yetkin uzmanları tarafından irdelenecek ve turizm sektörü temsilcilerinin de katılımı ile sözü edilen başlıklar kapsamlı bir şekilde tartışmaya açılacaktır.Uluslararası SKAL Dernekleri Federasyonu Üyeleri'nin söz konusu etkinliğe vereceği destek, hem akademik çevrede hem de sektörün bütün paydaşları arasında belirleyici bir motivasyon ve sinerji yaratacaktır. Bu vesile ile programı http://www.thm.bilkent.edu.tr/forum sayfasında sunulan 7. Bilkent Turizm Forumu’na sizi davet ediyor, etkinliği onurlandırmanızı diliyoruz.Kamer Rodoplu
Müdür
Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
Bilkent Üniversitesi